Προσωπικά Δεδομένα

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν υποβάλλεται μία καταγγελία μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

α) για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,

β) αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,

γ) τον χρόνο τήρησής τους,

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν και

ε) ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (εφεξής Αρχή) και τα δικαιώματά σας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας σελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα ιστοσελίδα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η:

Ανεξάρτητη Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38 Αθήνα, Τηλ: 211 107 5000, email: info@hgc.gov.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αρχή και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@hgc.gov.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38 Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

Ζητούνται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας;

Στην περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται υποχρεωτικά είναι το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας που προαιρετικά εσείς επιθυμείτε να μας παρέχετε.

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) Έχετε υποβάλει την καταγγελία σας επώνυμα στην παρούσα ιστοσελίδα.

β) Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.

γ) Έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Αρχή.

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια.

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σας από άλλες πηγές, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έχουμε ζητήσει από ελεγχόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με υποβληθείσα καταγγελία στην Αρχή και στην απάντησή του εμπεριέχονται δικά σας προσωπικά δεδομένα.

β) Έχει υποβληθεί αναφορά/καταγγελία τρίτου, στο κείμενο της οποίας ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα εμπεριέχονται δικά σας προσωπικά δεδομένα.

γ) Κατά τη διενέργεια ελέγχου έχουμε συλλέξει έγγραφα ή υλικούς φορείς που περιλαμβάνουν δικά σας προσωπικά δεδομένα.

δ) Δεδομένα σας μας κοινοποιούνται από άλλες ελεγκτικές αρχές ή δημόσιες αρχής στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Συγκεντρώνουμε και δύναται να δημοσιεύουμε στατιστικά στοιχεία, όπως αριθμό των καταγγελιών που λαμβάνουμε, αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων.

Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή μέσω της ιστοσελίδας complaints.hgc.gov.gr

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Στην περίπτωση υποβολής καταγγελίας τα προσωπικά δεδομένα είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας που προαιρετικά εσείς επιθυμείτε να μας παρέχετε. Όταν λαμβάνουμε μία καταγγελία, την καταχωρίζουμε σε αρχείο το οποίο περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμό σας,

β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,

γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας,

δ) τα πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία μας παρέχετε προαιρετικά,

ε) τα αναφερόμενα στην καταγγελία σας και το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συνημμένα),

στ) κάθε άλλη πληροφορία που μας δώσατε σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η διερεύνηση της καταγγελίας σας και η ανάληψη ελεγκτικής δράσης σύμφωνα με τις θεσμικές αρμοδιότητές μας. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Αρχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της καταγγελίας σας τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Εάν ενεργείτε ως εκπρόσωπος του αναφέροντος, ζητάμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας και αν είναι απαραίτητο πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι έχετε την εξουσία να ενεργείτε για λογαριασμό αυτού.

Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί πρόσβασης στα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα.

Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης αυτών αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.