ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στην ΕΕΕΠ
Επιλέξτε αν επιθυμείτε να υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία ή να αναφέρετε κάποιο ύποπτο ή παράνομο σημείο στοιχηματισμού μέσω του «whistlers»Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η διερεύνηση της καταγγελίας σας και η ανάληψη ελεγκτικής δράσης σύμφωνα με τις θεσμικές αρμοδιότητές μας. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ΕΕΕΠ μπορείτε να βρείτε εδώ.


Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής.