Οδηγίες

Για να υποβάλετε μία καταγγελία, επιλέξτε τον τύπο της καταγγελίας από την λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών και ακολουθήστε τον οδηγό συμπλήρωσης και υποβολής.

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της καταγγελίας και επισυνάψετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» και η καταγγελία σας αποστέλλεται στην ΕΕΕΠ προς πρωτοκόλληση, εξέταση και διεκπεραίωση.

Μετά την οριστική υποβολή της καταγγελίας σας, θα ενημερωθείτε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η καταγγελία σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της καταγγελίας σας, θα λάβετε το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης της ΕΕΕΠ στη διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Συχνές ερωτήσεις

Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας καταγγελίας μπορείτε να δείτε τις σύντομες οδηγίες για την υποβολή της.

Παρακαλούμε ανεβάστε ένα αρχείο της μορφής doc / pdf / jpg / jpeg / png έως 8 mb.

Μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας για μία ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες παιγνίων: 1) Καταγγελία για τα διαδικτυακά παίγνια, 2) Καταγγελία για τα επίγεια Καζίνο, 3) Καταγγελία για τα Ηλεκτρονικά Τεχνικά Ψυχαγωγικά Παίγνια, 4) Καταγγελία για τα παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, 5) Καταγγελία για τα παίγνια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., 6) Καταγγελία για τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται επίγεια.

Όχι, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της καταγγελίας και επισυνάψετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» και η καταγγελία σας αποστέλλεται στην ΕΕΕΠ προς πρωτοκόλληση, εξέταση και διεκπεραίωση. Μετά την οριστική υποβολή της καταγγελίας σας, θα ενημερωθείτε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η καταγγελία σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της καταγγελίας σας, θα λάβετε την απάντηση της ΕΕΕΠ στη διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της καταγγελίας σας, θα λάβετε το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης της ΕΕΕΠ στη διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Μετά την οριστική υποβολή της καταγγελίας σας, θα ενημερωθείτε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η καταγγελία σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.