• Καταγγελία για τα διαδικτυακά παίγνια
  • Καταγγελία για τα επίγεια Καζίνο
  • Καταγγελία για τα Ηλεκτρονικά Τεχνικά Ψυχαγωγικά Παίγνια
  • Καταγγελία για τα παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων
  • Καταγγελία για τα παίγνια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
  • Καταγγελία για τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται επίγεια