Προσπάθησα να ανεβάσω ένα συνημμένο, αλλά μου εμφάνισε μήνυμα ότι το αρχείο υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό όριο

( By. eeepadmin )

Παρακαλούμε ανεβάστε ένα αρχείο της μορφής doc / pdf / jpg / jpeg / png έως 8 mb.