Ποια είναι η διαδικασία υποβολής καταγγελίας;

( By. dvadmin )

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία της καταγγελίας και επισυνάψετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» και η καταγγελία σας αποστέλλεται στην ΕΕΕΠ προς πρωτοκόλληση, εξέταση και διεκπεραίωση.

Μετά την οριστική υποβολή της καταγγελίας σας, θα ενημερωθείτε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η καταγγελία σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της καταγγελίας σας, θα λάβετε την απάντηση της ΕΕΕΠ στη διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.