Ποιες είναι οι κατηγορίες Παιγνίων για τα οποία μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

( By. dvadmin )

Μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας για μία ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες παιγνίων: 1) Καταγγελία για τα διαδικτυακά παίγνια, 2) Καταγγελία για τα επίγεια Καζίνο, 3) Καταγγελία για τα Ηλεκτρονικά Τεχνικά Ψυχαγωγικά Παίγνια, 4) Καταγγελία για τα παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, 5) Καταγγελία για τα παίγνια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., 6) Καταγγελία για τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται επίγεια.